top of page

Werkwijze

Vanaf het moment dat je bent aangemeld of verwezen, neemt Expose contact met je op. Je krijgt dan een uitnodiging voor een intakegesprek, waarbij je voorafgaand een aantal vragenlijsten hebt ingevuld die in een persoonlijk cliëntenportaal* zijn klaargezet. Expose maakt gebruik van Praktijkdata; een goed beveiligd softwarepakket. Na het intakegesprek volgt er een verslaglegging met daaruit voortkomend een behandelplan. Het behandelplan wordt in een adviesgesprek samen met jou besproken en bij goedkeuring naar de verwijzer of werkgever (zonder medische informatie) verstuurd. Vervolgens word je ingepland voor het aantal sessies dat besproken is in het behandelplan. Het is mogelijk om een consult digitaal te doen. De laatste sessie zal worden gebruikt ter evaluatie van de aangeboden interventie. Expose heeft de mogelijkheid om E-health in te zetten.

* Je krijgt een mail (kijk ook de ongewenste mail / spam na) van Expose psychologie waarin staat dat er een account is aangemaakt. Hierin vind je een link om het account te activeren. Volg de stappen. Praktijkdata maakt gebruik van de google authenticator app voor een tweestapsverificatie. Lees hier en hier hoe je de app kan downloaden en kan gebruiken.

bottom of page