top of page

Aanbod

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

CGT is een bewezen effectieve therapie met als doel om gedachten en daarmee samenhangende overtuigingen uit te dagen waardoor er een nieuwe balans ontstaat in het wereldbeeld. Door een andere kijk op het leven kunnen er andere keuzes worden gemaakt die de gezondheid ten goede kunnen komen! De behandeling bestaat uit meerdere sessies (afhankelijk van de hulpvraag) en wordt aansluitend geëvalueerd.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een effectief bewezen behandeling voor mensen die een traumatische ervaring hebben doorgemaakt. Het doel van de behandeling is het verminderen van de ervaren spanningsklachten. Samen met de therapeut wordt er een situatie opgesteld, waarna in de volgende sessie(s) een interventie volgt die de spanning doet afnemen. Ten slotte wordt de behandeling geëvalueerd.

Imaginaire Exposure (IE)

Imaginaire exposure is een bewezen effectieve behandeling voor mensen met PTSS klachten. Samen met de therapeut wordt er in meerdere sessies aandacht besteed aan de traumatische

gebeurtenis(sen) met het effect van een verminderde ervaren spanning omtrent deze gebeurtenis. De behandeling wordt vervolgens geëvalueerd.

Voice Dialogue (VD)

Bij Voice Dialogue therapie wordt het zelfinzicht van cliënten aanzienlijk vergroot met als resultaat een mooie balans in het maken van bewuste keuzes. Samen met de therapeut wordt een overzicht gemaakt van persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten en deze worden in de sessies actief aangeboord. Doordat het zelfbewustzijn wordt vergroot ontstaat er ruimte voor een duurzaam herstel. De behandeling wordt aansluitend geëvalueerd.

Acceptence and Commitment Therapy (ACT)

ACT is een therapie die mensen helpt om tegenslagen te verdragen en het verzet of gevecht wat zij hier tegen leveren los te laten (acceptence). Hierdoor ontstaat er ruimte om weer energie te steken in zaken die voor hen belangrijk zijn (commitment).

In overleg kan er de mogelijkheid ontstaan om een consult online te laten plaatsvinden.

bottom of page