top of page

Kwaliteit

Niet iedere zorgaanbieder is geschikt om elk zorgaanbod te leveren. Daarom is voor Expose vastgelegd welke zorg er wel (inclusie) en niet (exclusie) kan worden bieden. Klik hier voor meer informatie omtrent in- en exclusiecriteria.

Expose waarborgt de kwaliteit van zorg door onder andere intervisies, bij- en nascholing en het naleven van de beroepscode van de beroepsvereniging.

Expose beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Veiligheid

Expose heeft gedurende de intake en de behandeling, aandacht voor de veiligheid van de cliënt, maar ook voor diens omgeving.  Bijvoorbeeld als er sprake is van suïcidaliteit, huiselijk geweld of zelfbeschadigend gedrag. Het is mogelijk dat er acuut hulp ingeschakeld dient te worden (te denken valt aan het inschakelen van een huisarts, meldcode of schakelen met een crisisdienst). Wanneer dit het geval is, dan wordt cliënt hiervan altijd op de hoogte gebracht.

lvvp logo.png
Logo Praktijkdata.png
expose zwart logo.jpg
bottom of page