top of page

Aanmelden cliënt/werknemer

Als werkgever voelt u zich, en bent u betrokken bij ziekte van uw werknemer. Door een behandeling op maat wordt er gekeken naar inzetbaarheid en belastbaarheid van uw werknemer. Samen met de therapeut wordt er gekeken naar een adequate werkstrategie met duurzame inzetbaarheid als uitgangspunt. Er wordt aangestuurd op werkopbouw waarbij er daarnaast gekeken wordt naar strategieën die ingezet kunnen worden om de gezondheidsbeleving te vergroten.

Vul hieronder de gegevens van de cliënt in:

De gegevens worden beveiligd verstuurd

Bedankt voor de inzending. Een email zal ter bevestiging worden verstuurd.

bottom of page